.עיצוב חוברת אסופה לאלול מן המזרח, כולנא ירוחם
האסופה רסיסי מפגש, אסופת המחזור השלישי של תכנית אלול מן המזרח 2019
.מביאה לקובץ אחד רסיסים של מחשבות, תחושות, זכרונות, געגועים חוויות ומפגשים
יחד נוצרת זרימה צבעונית של מים חיים המביאים לדפי האסופה
.שפה חדשה ישנה של מסורתיות עכשווית בין מזרח למערב
Back to Top